arkeoloji dunyası
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

ARKEOLOJİ DÜNYASI

ARKEOLOJİ ETKİNLİKLERİ

ARKEOLOJİ BELGESELLERİ

ARKEOLOJİ HABERLERİ

arkeoloji haber arşivi

ARKEOLOJİ KAZI HABERLERİ

ARKEOLOJİ KAZILARI

 

ANTİK BÖLGELER

ANTİK KENTLER

ANADOLU UYGARLIKLARI

MÜZELER

TARİH ÇAĞLARI

MİTOLOJİ

Tanrılar-Tanrıçalar-Kahramanlar ve Atrübüleri

ARKEOLOJİ SÖZLÜĞÜ

ARKEOLOJİ MAKALELERİ

 

ARKEOLOJİ KİTAPLARI

ARKEOLOJİ GEZİLERİ

İST. ARK. MZ. SEMİNERİ

 

ARKEOLOJİ GEZİLERİM

ARKEO DOSTLAR

ARKEO İLGİNÇ

SÖZ SİZDE

MESAJINIZ VAR

YEREL ARAŞTIRMACILARIMIZ

ARKEOLOJİ HOCALARI

ARKEOLOJİ SİTELERİLİNKLERİ

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

 

 

Bölümümüz Hakkında...

Arkeoloji, insanın ortaya çıktığı ilk andan itibaren yaşam kavgası ve sanat adına oluşturduğu tüm değerleri arayıp bulan, onların malzemesine, yapısal biçimlerine, teknolojisine ve de eskilik ve yenilik sırasına (tabakalarına) göre tarif ve tasnife tabi tutan bir bilim dalıdır.

Dünya uygarlık tarihinin kaybolmuş belgelerini bilimsel kazı yöntemleri ile ortaya çıkarır. Arkeoloji bilimi çeşitli bilim dallan ile işbirliği içinde olan bir bilim dalıdır. Onlara kaynak temin ettiği gibi, bu bilim dallarının metotlarından da yararlanır. Kültür kalıntılarının yerlerinin tespiti, kazılarla ortaya çıkarılması, temizlenmesi, konservasyonu, tarif ve tasnife tabi tutulması ve tarihlendirilmesi aşamalarımda Fen ve Sosyal Bilimlerin metotlarını uygular.

 

:: Ana Bilimdalları...  

 

Prehistorya Anabilim Dalı 

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi ABD

 Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 

Ortaçağ Arkeolojisi AnabilimDalı

 

Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı

  Uludağ Üniversitesi'nde, Arkeoloji Bölümü çatısı altında olmak üzere Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı 2005 yılında kurulmuştur. İlk olarak 2005-2006 öğretim yılı güz döneminde yüksek lisans eğitimine başlanacaktır.

 

Sualtı Arkeolojisi Sertifika Programı
Sualtı ve Denizcilik Arkeolojisi eğitiminin akademik standartlarını oluşturmak, profesyonel ve uzman kadrolar yetiştirmek gibi önemli bir misyonu üstlenen eğitim kurumumuzun; yurtiçi veya yurtdışındaki diğer üniversitelerde bulunan bu alanda uzmanlaşmak yada lisansüstü çalışmalar yapmak isteyen arkeoloji bölümü öğrencilerine sualtı eğitimini sağlayacak programlar oluşturmak kaçınılmaz bir görevdir. Üstelik arkeoloji bölümlerinin normal lisans veya lisansüstü ders programı kapsamında dalış konusunda eğitimin verilmediği düşünülürse bu sertifika programının ne kadar gerekli olduğu anlaşılacaktır.

Sertifika programı başlıca şu çıktıları hedeflemelidir :

 • Lisans veya lisansüstü düzeyinde sualtı ve denizcilik arkeolojisi eğitimi almamış arkeologlara bu alanda çalışabilme bilgi ve becerilerinin kazandırılması;
 • Lisans veya lisansüstü düzeyinde sualtı ve denizcilik arkeolojisi eğitimi almamış arkeologlara bu alanda lisansüstü eğitim için gerekli olan alt yapının kazandırılması;

Bu iki temel çıktının gerçekleştirilebilmesi için sertifika programı lisans veya lisansüstü düzeyinde verilen sualtı ve denizcilik arkeolojisi derslerine ek olarak şu dersleri içermelidir :

 • Kültürel kaynak yönetimi (KKY): Kültürel kaynaklar ve Kültürel Kaynakların Yönetimi, KKY ve yasal alt yapılar, KKY ve kurumlar, Kamusal -Özel Yatırımlar ve KKY, Eğitim ve KKY, KKY ve Planlama
 • Sualtı buluntularının konservasyonu: Sualtı buluntularının alan ve laboratuar koşullarında konservasyon yöntemleri,
 • Sualtına dalış teknikleri: "Bu eğitimde CMAS* ve CMAS** dalış brövesi verilecektir. Katılımcılar halihazırda bu brövelere sahiplerse doğrudan sualtı eğitimine geçebilirler".
 • Sualtında yüzey araştırması teknikleri,
 • Sualtında görüntüleme teknikleri,
 • Sualtından malzeme çıkarma teknikleri

Önkoşullar :

 • Lisans veya Lisansüstü seviyede arkeoloji veya sanat tarihi bölümü öğrencisi olmak,
 • Belirtilecek nitelikte sağlık muayenesinden geçmek;
 • Uygulanacak sınav/ mülakattan geçmek.

Kontenjan:

Alan çalışmaları ve veri işleme çalışmalarının genellikle birebir eğitimi gerektirmesi ve bu çalışmalarda kullanılan malzeme ve donanım sınırlı sayıda olması nedeniyle programa kabul edilecek öğrenci sayısı her kurs için 15'i geçmemelidir.

Akademik Kadro

Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Mustafa Şahin

Öğretim Görevlisi Recep Okçu

 Öğrenci Asistan Yusuf Kartal 

 Öğrenci Asistan Safiye Dönmez Krtül 

 
        mesaj kutusu  Konuk  Defteri     

arkeolojidunyasi@gmail.com

bana ulaşmak için yukardaki maili kullanın veya üzerine tıklayın