arkeoloji dunyası
PAMUKKALE ÜNİ. ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

ARKEOLOJİ DÜNYASI

ARKEOLOJİ ETKİNLİKLERİ

ARKEOLOJİ BELGESELLERİ

ARKEOLOJİ HABERLERİ

arkeoloji haber arşivi

ARKEOLOJİ KAZI HABERLERİ

ARKEOLOJİ KAZILARI

 

ANTİK BÖLGELER

ANTİK KENTLER

ANADOLU UYGARLIKLARI

MÜZELER

TARİH ÇAĞLARI

MİTOLOJİ

Tanrılar-Tanrıçalar-Kahramanlar ve Atrübüleri

ARKEOLOJİ SÖZLÜĞÜ

ARKEOLOJİ MAKALELERİ

 

ARKEOLOJİ KİTAPLARI

ARKEOLOJİ GEZİLERİ

İST. ARK. MZ. SEMİNERİ

 

ARKEOLOJİ GEZİLERİM

ARKEO DOSTLAR

ARKEO İLGİNÇ

SÖZ SİZDE

MESAJINIZ VAR

YEREL ARAŞTIRMACILARIMIZ

ARKEOLOJİ HOCALARI

ARKEOLOJİ SİTELERİLİNKLERİ

 

Bölüm Başkanı
DOÇ.DR. CELAL ŞİMŞEK

Mail Adresi: csimsek@pamukkale.edu.tr
Web Adresi: http://www.pau.edu.tr/csimsek
Telefonu: 2134030/1164

GENEL BİLGİLER

Tarihsel süreç içerisinde Anadolu toprakları; Paleolitik (Taş Çağı) Dönem?den bu yana insanlık tarihi ve kültürünün gelişiminin her evresine tanık olmuştur. Denizli?nin bulunduğu Antik Phrygia Bölgesi, Anadolu tarihi coğrafyası içerisinde ele alındığında, antik dönemin en önemli liman kentlerini Anadolu?nun içlerine bağlayan geçiş yolları üzerinde yer almaktadır. Ayrıca bereketli tarım arazilerinde yetiştirilen üzüm, yün, keten ve ipekli kumaşlardan elde edilen, antik dünyanın en kaliteli tekstil ürünleri ve şarapları tüm dünyaya buradan pazarlanmış ve bu konuda ün yapmıştır. İşte bu bolluk ve bereket içerisinde bölgede yer alan kentler ve bu kentlerde yaşayan halk maddi açıdan diğer bölgelerde yer alan kentlerden daha fazla ön plana çıkmaktadır. Bu sebeple bölge ticari, kültürel ve bilimsel açıdan önemli bir konumdadır. Arkeoloji Bölümü?nün hedefleri öncelikli olarak bölgede yer alan antik yerleşimlerin kazılması, araştırılması, belgelenmesi, arşivlenmesi doğrultusundadır. Ayrıca bölümde yetiştirilecek öğrenciler ile bölge ve Türkiye arkeolojisinin gelişmesine büyük katkı sağlanacaktır. Müzelerde çalışacak olan geleceğin nitelikli ve uzman arkeologlarının yetiştirilmesinin yolu bölüm mezunlarıyla açılacaktır.

ANA BİLİM DALLARI


Arkeoloji Bölümü 3 ABD?la ayrılmış olup, Yüksek Lisans Programında bunlar açıktır.Prehistorya Anabilim Dalı:

Tarih öncesi anlamına gelen Prehistorya Anabilim Dalı?nın İçeriğini insanın ortaya çıktığı andan itibaren yazıyı bulmalarına kadar olan süredeki avcı-toplayıcı toplumun geçirdiği kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişimin araştırılması oluşturur. Bu gelişimin, arkeolojik buluntuların ışığında, dünya ve Anadolu kültürlerinde nasıl gerçekleştiği derslerde incelenir. Derslerin yanı sıra yüzey araştırmaları, kazılar ve laboratuar çalışmaları anabilim dalının uygulamalı bilimsel kapsamını oluşturur.Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı:

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı?nın içeriğini yoğunluk Anadolu arkeolojisi olmakla birlikte Önasya yani; Irak (Mezopotamya), Filistin ve Suriye gibi ülkeler ile Ege Dünyası'nın Protohistorik Dönem arkeolojisi oluşturmaktadır. Bu bölgelerde yer alan uygarlıklar ve bunların kültürel ve sanatsal eserleri üzerinde durularak Prehistorya ve Klasik Arkeoloji arasındaki dönemin Arkeolojik buluntuları ışığında eğitim verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin deneyim kazanması ve bahsedilen malzemeyi tanıması amacı ile arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları gibi araziye yönelik bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı:

M.Ö. üçüncü binyıla kadar uzanan Girit, Yunan Anakarası ve Anadolu kültürlerinin gelişimini inceler. Anadolu?daki arkeolojik kalıntılara ağırlık verilerek, antik dönemin mimarlık, heykeltıraşlık, seramik, sikke ve diğer küçük buluntuları üzerinde çalışılmaktadır. Yaz aylarında öğretim üyelerimiz tarafından gerçekleştirilen kazılarla, öğrenilen teorik bilgilerin sağlamlaştırılması amacıyla arazi arkeolojisi alanında da bilimsel araştırmalar sürdürülmektedir.

KLASİK ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KABUL KRİTERLERİ

Türk Öğrenciler için ÖSYM?nin belirlediği şartlar geçerlidir.

Uluslararası Öğrenciler bölümümüze Sokrates-Erasmus Programı dâhilinde kabul edilmektedir.

Lisans öğrenci geçişleri için Pamukkale Üniversitesi Öğrenci Klavuzu?ndaki şarlar aranmaktadır.Yüksek Lisans Öğrencilerinin girişinde Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans öğrenci kabul yönetmeliğinin öngördüğü şartlar geçerlidir.

PROGRAMLARIMIZDAN MEZUN OLACAKLARIN İSTİHDAM EDİLEBİLECEKLERİ YERLER


Programlarımızdan arkeolog unvanı ile mezun olan öğrenciler; Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü birimleri, Enerji Bakanlığı bünyesinde yürütülen BOTAŞ gibi birimler, belediyeler, turizm büroları, İl Kültür Müdürlükleri, yerli ve yabancı Arkeolojik Kazılar ve görsel basında arkeolojik belgesellerin hazırlanması ile ilgili özel ve kamu kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptirler.

YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ


ARK-505 (ARK 506) ANADOLU ANTİK KENTLERİ
İonia, Karia, Lykia, Pisidia, Kilikia ve Pamphylia bölgelerinin önemli kentlerinin tarihi ve arkeolojik bulguları slaytlarla birlikte anlatılacaktır. Bu derste bölge kentlerinin yapıları ve coğrafi özellikleri değerlendirilecektir.ARK 507 (508) ARAŞTIRMA METODLARI

Bilimsel araştırmalarda konu seçimine bağlı olarak yapılacak kütüphane çalışmaları ve çeşitli kaynaklardan toplanılan bilgilerin nasıl kullanılacağı hakkında genel kavramlar aktarılır. Özgün nitelikteki tez yada bilimsel yayınlarda uyulması gereken uluslar arası kriterler ile konunun bilimsel ölçütlere uygun olarak araştırılıp, incelenmesi ve okuyucuya en iyi şekilde aktarılma yöntemleri incelenecektir.ARK -509 (ARK 510) HELLENİSTİK VE ROMA DEVRİ MİMARİSİ
Hellenistik ve Roma mimarisindeki tapınak, kutsal alan, kent yerleşimleri, sosyal ve sivil yapılar, yönetim binaları olarak kapsamlı olarak incelenecektir.ARK 511 (ARK 512) SEMİNER

Amaç yapılacak Yüksek Lisans Tez çalışmasının alt yapısının oluşturulmasına yöneliktir. Bilimsel bir araştırma nasıl yapılır, safhaları, konuyla ilgili bilgi toplama, eseri tanımlama, yazma ve kaynak gösterme yöntemleri örneklerle anlatılmaktadır.ARK 513 (ARK 514) ÖZEL KONULU DERS

Öğrencinin çalışacağı tez konusu ile ilgili literatüre ulaşmasını sağlayan dersler işlenerek çalışılacak konu hakkında bilgi birikiminin yaratılmasına yönelik dersler kapsamlı olarak anlatılmaktadır.ARK 517 (ARK 518) MİTOLOJİ VE İKONOGRAFYA

Lisans dersinin devamı niteliğinde daha geniş kapsamlı olarak, Yunan ve Roma Mitolojisinde tanrılar, kahramanlar, mitolojik yaratıklar ve öyküleri anlatılacaktır. Bu kültürlerin sanatsal ve kültürel gelişiminde önemli rol oynayan mitolojik anlatımların, sanat eserlerine nasıl yansıdığı slaytlarla aktarılacaktır. Tez süresinde muhtemel olarak karşılaşılacak ikonografik betimlemeklerin çözümlenmesine yönelik yöntemler aktarılacaktır.

ARK 519 (ARK 520) MÖ.I.BİNDE BATI ANADOLU UYGARLIĞI

M.Ö. 1. binde Batı anadoluda kurulmuş olan medeniyetler ve yerleşimler incelenmektedir. Özellikle Aeol, İon, Dor gibi Yunan Kültürlerinin yanı sıra Frig, Lidya medeniyetlerinin sanat ve mimarileri bu ders kapsamında değerlendirilmektedir.ARK 525 (ARK 526) YÜKSEK LİSANS TEZİ

Öğrencinin bilgi birikimlerini kullanarak arkeoloji ile ilgili, bir yapı, bir grup eser yada belirli düşünce ve görüş ile ilgili olarak bir danışman gözetiminde bir çalışma yapması istenecektir. Çalışma konusu ile ilgili yaptığı araştırmalar sonucunda, bilgileri bilimsel kurallara uygun yazılı bir metin haline dönüştürüp sunması sağlanacaktır.

ARK-527 (ARK 528) LYKUS VADİSİ ARKEOLOJİSİ
Lykus Vadisi içindeki yerleşim alanlarının ve antik kentlerin, arkeolojik kalıntılarının incelenmesi ve buluntular ışığında Lykus Vadisi?nin tarihi coğrafyası, bölge kentlerindeki yapılar ve çevre kentlerle tarihi ve sosyal açıdan etkileşimleri incelenecektir.ARK- 529 (ARK 530) HELLENİSTİK VE ROMA SERAMİK SANATI
Hellenistik ve Roma Dönemi seramiklerinin kap formları ve süslemelerinin incelenerek tipolojilerinin saptanması.ARK-531 (ARK532) HELLENİSTİK VE ROMA HEYKEL SANATI

Helenistik Döneme tarihlenen yontuların ve yontu gruplarının stilistik özelliklerinin belirlenerek incelenmesiyle geçiş döneminin ardından Roma Döneminde Augustus ile başlayan İmparatorluk portre özeliklerinin tespit edilip siyasi ve ideolojik düşüncelerin heykellere yansıması ayrıntılı olarak incelenecektir.ARK ?533 (ARK 534) KİLİKİA BÖLGESİ ARKEOLOJİSİ
Kilikia Bölgesinde yapılan araştırmalar ve bölgenin arkeolojik, topoğrafik özellikleriyle birlikte bölge kentlerinin incelenerek yerel özelliklerin saptanması.ARK-535 (ARK536) PİSİDİA BÖLGESİ ARKEOLOJİSİ

Pisidia Bölgesinin tarihi coğrafyası, arkeolojik kalıntıları ve bölge içindeki antik kentlerinin tanıtılarak kalıntıların incelenmesi.

AKADEMİK KADRO BİLGİLERİDoç.Dr. Celal ŞİMŞEK
Doç.
1164
csimsek@pamukkale.edu.tr
PAÜ
Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji. ABD

Yrd.Dr. Bilal SÖĞÜT
Yrd. Doç.
1163
bsogut@pamukkale.edu.tr
PAÜ
Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji. ABD

Yrd.Dr. Mustafa BÜYÜKKOLANCI
Yrd. Doç.
1163
mbuyukkolanci@pamukkale.edu.tr
PAÜ
Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji. ABD

Esengül AKINCI
Öğr. Gör.
1168
eakinci@pamukkale.edu.tr
PAÜ
Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji. ABD

Bahadır DUMAN
Uzm.
1165
bduman@pamukkale.edu.tr
PAÜ
Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji. ABD

Mehmet OKUNAK
Arş.Gör.
1165
mokunak@pamukkale.edu.tr
PAÜ
Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji. ABD

Tunç SEZGİN
Arş.Gör.
1168
tsezgin@pamukkale.edu.tr
PAÜ
Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji. ABD

M.Ayşem TARHAN
Arş.Gör.
1165
matarhan@pamukkale.edu.tr
PAÜ
Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji. ABD

Sedat AKYOL
Arş. Gör.
1165
sakyol@pamukkale.edu.tr
PAÜ
Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji. ABD

Zeliha Gider
Arş. Gör.
1168
zgider@pamukkale.edu.tr
PAÜ
Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji. ABD

Erim Konakçı
Arş. Gör.
1165
ekonakci@pamukkale.edu.tr
PAÜ
Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Ön asya Arkeolojisi. ABD

FİZİKİ ALT YAPIFakültemizde öğrencilerin yaralanmaları için bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Ayrıca sınıfların bulunduğu katlarda öğrencilerin devamlı kullanabilecekleri, her zaman açık bulunan bilgisayarlar vardır.

Fakültemizde bölümümüzün kullanımına verilmiş iki adet derslik teknik donanıma sahip olup, içinde slayt makinesi ve projeksiyon gibi teknik cihazlar bulunmaktadır

Bölümümüz öğretim elemanları ve öğrencilerin kullanabileceği Üniversitemiz Merkezi Kütüphanesi?nde ve bölüm öğretim üyelerinin kişisel imkânları ile oluşturdukları Bölüm Kütüphanemizde toplam 2.000 kitap vardır. Ayrıca bölümü öğretim Üyelerinin şahsına ait olan toplam 5.000 kitap bulunmaktadır.

ÖĞRENCİLER İÇİN VERİLEN İMKÂNLAR VE ONLARI TERCİH İÇİN ÇEKEN GEREKÇELERÜniversitemizin bulunduğu Denizli, arkeolojik yerleşimler açısından Anadolu?nun en zengin kentlerinden birisidir. Günümüzde olduğu gibi antik dönemde de Anadolu?nun dört tarafına ulaşımda bir kavşak noktası olması nedeniyle Antik Dünyanın önemli ticari merkezlerine ev sahipliği yapmıştır. Bölgemizde kazılmayı ve keşfedilmeyi bekleyen bir çok büyük ve küçük yerleşimler mevcuttur. Şu anda yapılan yüzey araştırmaları ve kazı çalışmalarına istekleri doğrultusunda katılabilen öğrenciler böyle zengin arkeolojik coğrafyadaki bir üniversiteyi tercih ederek sadece teorik eğitim hakkı kazanmanın dışında arazi arkeolojisi alanında da tecrübe kazanma şansını elde etmiş olmaktadırlar.

Arkeoloji Bölümünde eğitim gören öğrenciler Üniversitemiz merkezi kütüphanesinde ve bölüm kütüphanesinde istediklere kaynaklara kolayca ulaşabilme imkânına sahiptirler

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERSLERİ


KLASİK ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

1.SınıfARK 1xx (ARK 1xx) ? ARKEOLOJİYE GİRİŞ

Bu derste ?Arkeoloji?nin ne demek olduğu ve gelişim süreci, diğer bilim dalları ile olan ilişkileri anlatılacak. Bununla birlikte Arkeoloji?nin bir bilim dalı olmasını sağlayan bilim adamlarının faaliyetleri hakkında bilgi verilecektir. Arkeoloji bilim dalı içerisinde kullanılan terminoloji verilecek. Arkeoloji biliminde kullanılan mimari, heykel ve seramik ile ilgili kavramlar anlatılacaktır. Antik yerleşim ve yapılar genel olarak terminolojileri ile birlikte tanıtılacaktır.ARK 103 (ARK 104) ? MİTOLOJİ
Mitoloji nedir?, Arkeoloji ile Mitoloji ilişkisi ve diğer dünya kültürlerinin mitolojilerinin birbirlerine etkisinden, Klasik Yunan mitolojisinin doğuşu ve etkilendiği unsurlardan bahsedilecektir. Yunan ve Roma Mitolojisinde tanrılar, kahramanlar, mitolojik yaratıklar ve öyküleri anlatılacaktır. Bu kültürlerin sanatsal ve kültürel gelişiminde önemli rol oynayan mitolojik anlatımların, sanat eserlerine nasıl yansıdığı slaytlarla aktarılacaktır. Ayrıca öğrencilerin karşılaştıkları mitolojik bir sahne ile ilgili nasıl yorum yapabilecekleri örneklere verilecektir.ARK 105 (ARK 106) ? ARKAİK DÖNEM HEYKEL SANATI
M.Ö. 10.yy eserlerinden başlanarak, M.Ö.6.yy?ın sonuna kadar olan Hellen Devri öncesi heykeltıraşlık sanatı hakkında bilgi verilerek, eserler tanıtılacaktır. Anadolu, Adalar ve Hellas?da üretilen heykeltıraşlık eserler incelenerek, heykeltıraşlık okullarının gelişimi, stil ve kendine ait dönem özellikleri anlatılacaktır. M.Ö.10. ve 6.yy?lar arasında gelişen siyasi ve ekonomik olayların Geometrik ve Arkaik dönem heykel sanatına olan etkileri tartışılacaktır.ARK 107 (ARK 108) ? SERAMİK SANATINA GİRİŞ
Seramik üretimi ve terminolojisi tanıtılarak, seramik sanatının gelişimi, bölgesel değişimler, üsluplar anlatılacaktır. Minos ve Miken medeniyetleri seramik sanatı, Geometrik dönem ve Protogeometrik dönem seramik sanatları hakkında bilgi verilecek, M.Ö.8.yy sonlarına doğru seramikler üzerinde doğu etkisinin görüldüğü Orientalizan dönemde meydana gelen üslup değişiklikleri, seramik üretim merkezleri ve bezeme özellikleri ve kap çeşitleri anlatılacaktır. Özellikle seramik sanatı üzerinde meydana gelen doğu etkisinin siyasal ve ekonomik nedenleri ve sonuçları tartışılacaktır.ARK 109 (ARK 110) ? ESKİ ANADOLU UYGARLIKLARI
Anadolu?nun tarih öncesi dönemi, Paleolitik (taş çağı) Dönem?den başlamak üzere, genel görünümü ve önemli merkezlerin tanıtımı yapılacak. M.Ö.2.bin ve 1.bin yıldaki siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeler toplumlar arası ilişkiler, devletlerin tarihçeleri ve Anadolu?nun tarihsel süreci içindeki önemi açıklanacaktır.ARK 111 (ARK 112) ? ANADOLU TARİHİ COĞRAFYASI

Anadolu?nun tarih perspektifi, Prehistorik Dönemler?den antik çağların sonuna kadar olan süre içerisinde bölgesel özellikler genel olarak ele alınacaktır. Bu derste Anadolu?nun antik coğrafyası bölgeler esas alınarak hem topografik hem de arkeolojik anlamda incelenecektir.ARK 1xx (ARK 1xx) ? ARKEOLOJİ TERMİNOLOJİSİ

Arkeoloji eğitiminin yapılmasında ve bu bilimin devam ettirilmesinde tüm dünyaca kabul edilen ortak Grekçe ve Latince kökenli terimler kullanılmaktadır. Bu terimler arkeolojinin ortak dilini oluşturmaktadır. Bu derste öğrencilere arkeolojide kullanılan terimler ve bunların kullanım farklılıkları anlatılacaktır. Terimler mimari, heykel ve seramik eserlere bağlı olarak görsel işlenmektedir.

ARK 1xx (ARK 1xx) ? SANAT TARİHİ TERMİNOLOJİSİ
Sanat Tarihi bilim dalı içerisinde kullanılan terminoloji verilecek ve mimari, seramik ve süsleme ile ilgili kavramlar anlatılacaktır.2. SınıfARK 201 (ARK 202) - KLASİK DÖNEM HEYKEL SANATI

Antik yazarların belirttikleri yontucular ele alınarak sanatçıların Arkaik Dönem?deki durağan heykellere M.Ö.5.yy içerisinde nasıl bir hareketlilik kazandırdıkları, Hellas Yarımadası ve Anadolu?da yaşayan halkların nasıl birbirinden farklı ve kendilerine özgün sanat akımları yarattıkları heykeltıraşların yapmış olduğu eserler ve onların stilleri anlatılacaktır. Ayrıca Batı Anadolu ve Atina?nın Persler tarafından istilasından sonra gelişen doğu-batı sentezi anlatılacak ve özgün eserlerle konu pekiştirilecektir. Arkaik Dönem?den Klasik Dönem?e geçişteki siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeler tartışılacaktır.ARK 203 (ARK 204) - ARKAİK DÖNEM FİGÜRLÜ SERAMİĞİ

M.Ö. 7.yy.ın sonundan başlayarak üretilmeye başlanan siyah figür tekniği ve daha sonra ortaya çıkan kırmızı figür tekniğinde üslup gelişimi, üretim merkezleri ve vazo ressamlarından örnekler verilerek anlatılacaktır. Vazoların üzerinde betimlenen konuların mitoloji ile olan ilişkileri aktarılacaktır.ARK 205 (ARK 206) - MİMARİYE GİRİŞ

Mimari nedir? İnsanlar var olduklarından itibaren nerelerde yaşadılar? İnsanların ilk olarak barınma amacıyla tasarladıkları yapılardan başlayarak değişik dönemlerde ve kültürlerde mimari yapıların gelişimi, malzemesi, tekniği ve stillerinden bahsedilecektir. Hellen mimarlığının başlangıcı olan arkaik dönem konutları, kutsal alanlar ve tapınaklar stil, bölge ve dönem gruplaşması içerisinde incelenecektir. Antik dönem mimari düzenleri, bunların gelişimleri, mimari elemanlardaki belirgin özellikler tanıtılmaya başlanacaktır.ARK 207(ARK 208) ? EGE VE AKDENİZ UYGARLIKLARI

Bu derste Akdeniz havzasında yer alan Mısır, Fenike, Babil gibi uygarlıklar ile Likya Bölgesi uygarlıkları verilmektedir. Diğer taraftan Batı Anadolu?da başta Troia olmak üzere Eski Tunç Çağı?ndan itibaren gelişen kültürlerin Ege Adalarına yansıması ve buralardaki kültür hareketleri verilmektedir.ARK 209 (ARK 210) ? GREK DİLİ ve GRAMERİ

Grek Alfabesinin tanıtımı, büyük ve küçük harf tipleri, Grekçe?deki kelimelerin eril, dişil ve cinssiz özelliklerinin anlatımı buna göre çekim kuralları ve cümle yapıları Grekçe dersinin içeriğini oluşturmaktadır.ARK 211(ARK 212) ? TEKNİK RESİM

Bu derste yapıların, plan, kesit ve görünüşlerinin çizim teknikleri, teknik çizim aletleri kullanılarak uygulamalı olarak verilecektir. Ayrıca kazılarda ele geçebilecek ve müzelerde bulunan seramik kapların, heykel ve kabartmaların çizim teknikleri anlatılacaktır. Kazı ya da araştırmalarda karşılaşılan mimari blok, duvar ve yapıların çizimlerinin yapılması, bunların ölçekli olarak kağıda aktarılması ile ilgili teknik özellikler pratik ve uygulamalı olarak görülecektir.ARK 2xx (ARK 2xx) ? BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI

Bu derste öğrenciye arkeolojik bir araştırmanın aşamaları ve bunların nasıl yapılacağı öğretilmektedir. Konu seçimi, ön araştırmalar, kütüphane çalışmaları ve toplanılan bilgilerin nasıl kullanılacağı bilgisi örneklemelerle verilmektedir. Yapılan çalışmaların, bilimsel ölçütlere uygun olarak araştırılıp incelenmesi ve okuyucuya en iyi şekilde aktarılması becerisi kazandırılmaktadır.ARK 2xx (ARK 2xx) ? II. BİN ANADOLU UYGARLIKLARI

2. sınıfta Ege ve Akdeniz Uygarlıkları adıyla verilen ders M.Ö. 2. binyıl?da Anadolu?da ilk kez bir İmparatorluk kurmuş olan Hititleri kapsamadığı için bu ders verilmektedir. Bu derste Hatti ve Hitit uygarlığı tüm detaylarıyla incelenmektedir. Hitit kültürü, Hitit Mimarisi, Hitit seramiği bu derslerin ana konusudur. Ayrıca Orta Anadolu?yu kapsayan Hitit Devleti?nin Batı Anadolu?daki yansımaları verilmektedir. Bu konuda son yıllarda bilgilerimiz artmıştır. Batı Anadolu?da Hititlere yarı bağımlı Arzawa ülkesi bu yeniliklerin en önemlisidir.3. SınıfARK 301 (ARK 302) ? HELLENİSTİK DÖNEM HEYKEL SANATI

Büyük İskender ile birlikte artık Yunan şehir devletleri büyük bir Hellen İmparatorluğuna dönüşmeye başlamıştır. Bu dönemdeki siyasi olayların etkisiyle birlikte sanatçılar arasındaki sanat anlayışı da değişmiştir. Büyük İskender?in ölümüyle birlikte, ardılı olan krallıkların baş şehirleri dönem içerisinde önemli sanat merkezleri olmuşlardır. Ders kapsamı içerisinde Bergama, Tralleis, Rodos, Antakya, İskenderiye ve Hellas?daki gelişmeler ve bunların birbirlerine etkileşimleri incelenecektir. Artık sanatın belli bir bölgeye ait olmadığı ve Hellen Heykel Sanatının büyük değişim geçirdiği, sanatın topluma inişi ve heykeltıraşlık özellikleri ile Doğu Akdeniz Dünyası?nın etkisi anlatılacaktır.ARK 303 (ARK 304) ? KLASİK DÖNEM FİGÜRLÜ SERAMİĞİ

M.Ö.6.yy sonlarında yaşanan ekonomik ve siyasal değişimler sonucunda ortaya çıkan ve Hellenistik Dönem?e kadar görülen seramik üslubunun özellikleri, gelişimi, üretim merkezleri, vazo ressamları, yayılım alanları, figür tekniklerindeki gelişim ve değişimler, önemli örneklerle birlikte anlatılacaktır.ARK 305 (ARK 306) ? HELLENİSTİK DÖNEM MİMARİSİ

Büyük İskender?in ölümünden sonra imparatorluk çeşitli krallıklara bölünmüş ve bu krallıklara ait şehirlerde mimarlık gelişimi kuruldukları yerdeki yerel kültür zenginlikleri ışığında farklı bir özellik göstermiştir. Bu ders kapsamında da bu gelişimler tüm evreleri ile tapınak, kutsal alan, kent yerleşiminde, sosyal ve sivil yapılar, yönetim binaları olarak kapsamlı olarak incelenecektir.ARK 307 (ARK 308) ? ANADOLU ANTİK KENTLERİ

Bu derste öncelikli olarak bölge kentleri yapıları ve coğrafi özelliklerine göre anlatılacaktır. Ayrıca İonia, Karia, Lykia, Pisidia, Kilikia ve Pamphylia bölgelerinin önemli kentleri slaytlarla anlatılacaktır.ARK 309 (ARK 310) ? GREK DİLİ ve GRAMERİ

Grek dilinin grameri, fiiller ve çekim özellikleri anlatılmaya devam edecek. Basit metin çözümlemeleri yapılacaktır.ARK 313 ? FOTOĞRAFÇILIK

Fotoğraf makinelerinin özellikleri, çekim teknikleri, kompozisyon, karanlık oda kullanımı, baskı, film yıkaması, film özellikleri ve arkeolojide fotoğrafın kullanımı anlatılacaktır. Özellikle kazı ve araştırmalar ile bu çalışmalar sonucunda bulunan eserlerin fotoğraflarının çekimi düzerinde durulacaktır.ARK 3xx ? KAZI TEKNİKLERİ

Bu derste öğrencilere Arkeolojik yönden kazı teknikleri anlatılacak, Höyüklerde yapılan kazı teknikleri ve höyük katmanlarının nasıl tespit edildiği buluntuların durumuna, dönemine ve stillerine göre tarihlemelerinin nasıl yapıldığı, klasik kentlerde kazı yöntemlerinin nasıl olduğu, buluntularının durumlarının çizilmesi, kazı sonucunda katmanların tespit edilmesi, planlarının çıkarılması ve bulunan parçalarının restorasyon ve konservasyonlarının nasıl yapılacağı anlatılacaktır.ARK 3xx (ARK 3xx) ? DEMİR ÇAĞI ANADOLU UYGARLIKLARI

Bu ders II. Anadolu Uygarlıkları dersinin bir devamı niteliğindedir. Dönem olarak M.Ö. 2. bin sonları ve 1. ilk yarısı içerisinde kurulmuş olan medeniyetler ve yerleşimler incelenmektedir. Özellikle Geç Hitit, Urartu, Asur, Frig medeniyetleri kendi sanat mimarileri ile birlikte değerlendirilmektedir. Ayrıca Demir çağı yerleşim ve sanatlarının Anadolu sanatı içindeki yerleri ve bölgesel etkileşimleri üzerinde durulmaktadır.ARK 3xx (ARK 3xx) ? MESLEKİ BİLGİSAYAR

Bu derste Arkeoloji Bölümüne uygun olarak Bilgisayar dersi verilmektedir. Bunların başında AutoCAD? ve 3D Studio Max? programları gelmektedir. Derslerde mimarı yapı çizimleri ve seramik çizimleri gösterilmektedir.ARK 3xx (ARK 3xx) ? MÜZECİLİK

Dünyada ve Türkiye?de müzeciliğin kuruluş ve gelişim tarihi, müzeyi oluşturan unsurlar, müzelerin amaçları, toplama, belgeleme, konservasyon ve eğitim gibi konular ele alınacaktır. Dünyadan ve ülkemizdeki önemli müzelerden örnekler seçilerek teşhir, düzenleme, envanter ve eser fişi hazırlama gibi mesleki hayata hazırlayacak bilgiler verilecektir.4. SınıfARK 401(ARK 402) ? ROMA PORTRE ve HEYKEL SANATI

Augustus dönemi ile başlayan Roma İmparatorluk döneminde sanat dönemleri sülalelere ayrılarak, her sülalede portre sanatı ayrı ayrı incelenecek, dönemlerine ait anıtlar ve heykel sanatının, nasıl propaganda eserleri olarak kullanıldığı anlatılacaktır. Ayrıca imparatorların kişisel düşünce ve ideolojilerinin heykel sanatına olan etkisi çok ayrıntılı bir şekilde aktarılacaktır.ARK 403 (ARK 404) ? HELLENİSTİK ve ROMA DÖNEMİ SERAMİĞİ

Beyaz astarla kaplı, çeşitli renklerde boyanmış ve kabartma bezemeli seramiklerin ortaya çıktığı bu dönem seramiklerinin, özellikleri, üretim merkezleri, yayılım alanları ve üslup özellikleri anlatılacaktır. Roma döneminde yaygın bir üretimi ve kullanımı görülen Terra Sigillatalar?ın ortaya çıkışı ve gelişimi anlatılacaktır.ARK 405 (ARK 406) ? ROMA MİMARİSİ

Roma İmparatorluk Dönemi ile ilgili yapılar ve bunlara bağlı olarak mimari elemanların tanıtımı ve mimari özellikleri incelenecektir. Ayrıca duvar örgü sistemleri ve yapım teknikleri ayrıntılı şekilde incelendikten sonra, kentleşme, dini, sivil ve askeri mimari yapılar bölgesel, içerik ve düzenleme bakımından ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Ayrıca Roma mimarisinin dünya mimarisine kazandırmış olduğu oluşumlar günümüze kalan eserler ve özgün mimari ile karşılaştırmalı olarak anlatılacaktır.ARK 407 (ARK 408) ? ANTİK DÖNEM RESİM SANATI

İnsanoğlunun ilk yerleşim yerleri olan mağaralardaki duvar resimlerinden başlanarak, resim sanatının insan eliyle göstermiş olduğu gelişim, ışık-gölge, perspektif kronolojik bir sıra izlenerek Mısır, Mezopotamya, Etrüsk ve Pompei?deki resim sanatında görülen farklılıklar ve mozaik sanatı anlatılacaktır.ARK 409 (ARK 410) ? ANTİK NÜMİZMATİK

Sikkenin ortaya çıkışı ve tanımı yapılarak, sikkenin genel özellikleri sikke metali ve ağırlık ölçüleri, sikke basımı ve kullanımı, sikke tipleri ve yazılardan bahsedilecektir. Ayrıca Grek, Hellen krallıklarının ve Roma İmparatorlarının bastırmış oldukları sikkeler özellikleriyle anlatılacaktır.ARK 413 (ARK 414) ? BİTİRME TEZİ

Bu derste öğrencinin bütün birikimlerini kullanarak arkeoloji ile ilgili, bir yapı, bir grup eser yada belirli düşünce ve görüş ile ilgili olarak bir danışman gözetiminde bir çalışma yapması istenecektir. Çalışma konusu ile ilgili yaptığı kaynak araştırmaları sonucunda, bilgileri bilimsel kurallara uygun yazılı bir metin haline dönüştürüp sunması sağlanacaktır. Bu sayede öğrenci mesleki yaşamında hazırlayacağı rapor, makale ve kitap gibi çalışmaların hazırlanma şekli ile ilgili tecrübe kazanacaktır.ARK 4xx (ARK 4xx) ? BİZANS ARKEOLOJİSİ

Gerek kazılarda, gerekse arazi incelemelerinde en çok karşımıza çıkan kalıntılar Roma ve Bizans Dönemlerine aittir. Bu nedenle Bizans Arkeolojisi dersi bu açığı kapatmaktadır. Bu derslerde Doğu Roma İmparatorluğu veya Bizans İmparatorluğu adıyla anılan mimari heykel ve sanat Anadolu ağırlıklı olarak verilmektedir. Ana başlıklar halinde Bizans Kültürü, Bizans Mimarisi, Bizans Mimari Süslemesi ve Bizans Seramiği gibi konular işlenmektedir.ARK 4xx (ARK 4xx) ? SEMİNER

Seminer dersinin amacı bir sonraki yılda yapılan bitirme tezi çalışmasının alt yapısının öğrencilerde oluşturulmasına yöneliktir. Bilimsel bir araştırma nasıl yapılır, safhaları, konuyla ilgili bilgi toplama, eseri tanımlama, yazma ve kaynak gösterme yöntemleri örneklerle anlatılmaktadır.ARK 415 (ARK 416) ? ARKEOLOJİK ARAZİ İNCELEME TEKNİKLERİ (Seçmeli)

Bu derste öğrencilerin bölgedeki kentlere yapılan geziler sonucunda izlenimleri, kentlerde bulunan yapılar hakkındaki görüşleri ve değerlendirmeleri istenecektir. Ayrıca verilen teorik bilgiler bu antik kentlerde yerinde gösterilecektir. Böylece öğrencilerin araziye çıktıklarında karşılaştıkları yapı ya arkeolojik kalıntıları nasıl inceleyeceği ve bunun sonucunda yorum değerlendirmelerin nasıl yapılacağı öğrencilere gösterilecektir.ARK 417 (ARK 418) ? GREKÇE METİN İNCELEMESİ (Seçmeli)

Bu derste basit Grekçe metinlerin, sık karşılaşılan kalıplaşmış ifade ve anlatımların nasıl çözümleneceği öğrencilere aktarılacaktır. Ayrıca harf karakterlerinden yüzyıllar içindeki değişimleri anlatılacaktır.

ARK 419 (ARK 420) ? MESLEKİ YABANCI DİL (Seçmeli)

Bu derste, mesleki konular yabancı dilde anlatılmaktadır.

 

 


 
        mesaj kutusu  Konuk  Defteri     

arkeolojidunyasi@gmail.com

bana ulaşmak için yukardaki maili kullanın veya üzerine tıklayın