arkeoloji dunyası
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

ARKEOLOJİ DÜNYASI

ARKEOLOJİ ETKİNLİKLERİ

ARKEOLOJİ BELGESELLERİ

ARKEOLOJİ HABERLERİ

arkeoloji haber arşivi

ARKEOLOJİ KAZI HABERLERİ

ARKEOLOJİ KAZILARI

 

ANTİK BÖLGELER

ANTİK KENTLER

ANADOLU UYGARLIKLARI

MÜZELER

TARİH ÇAĞLARI

MİTOLOJİ

Tanrılar-Tanrıçalar-Kahramanlar ve Atrübüleri

ARKEOLOJİ SÖZLÜĞÜ

ARKEOLOJİ MAKALELERİ

 

ARKEOLOJİ KİTAPLARI

ARKEOLOJİ GEZİLERİ

İST. ARK. MZ. SEMİNERİ

 

ARKEOLOJİ GEZİLERİM

ARKEO DOSTLAR

ARKEO İLGİNÇ

SÖZ SİZDE

MESAJINIZ VAR

YEREL ARAŞTIRMACILARIMIZ

ARKEOLOJİ HOCALARI

ARKEOLOJİ SİTELERİLİNKLERİ

 

 

Department of Archaeology and History of Art

at Bilkent University in Ankara, Turkey.

This site aims to inform visitors about the programs of our department,

the faculty members, and the research projects carried out by department members.

 

 

Contact Information:

Department of Archaeology and History of Art

Bilkent University

Main Campus FHL Building

Room H-149

06800 Bilkent

Ankara, TURKEY

 

+90-312-290-1934

FAX: +90-312-266-4934

 

 

E-mail:

Web pages for the Department of Archaeology and History of Art were last

 

FACULTY (Contact Info on separate page)

Marie-Henriette GATES, Department Chair (Ph.D., Near Eastern Languages and Literatures, Yale University, 1976). Archaeology of Mesopotamia, Archaeology of Syria-Palestine, Archaeology of Egypt, Archaeological method and theory.

Asuman Coşkun ABUAGLA (M.A., Classical Greek Literature and Language, Ankara University, 2002). Latin.

Julian BENNETT (Ph.D., Archaeology, University of Newcastle upon Tyne, 1991). Roman Archaeology, Cultural heritage management, Museology.

Ben CLAASZ COOCKSON (Teacher College, Delft, 1985). Archaeological illustration, Surveying, Archaeological photography.

Yaşar ERSOY (Ph.D., Classical and Near Eastern Archaeology, Bryn Mawr College, 1993). Aegean prehistory, Greek art and archaeology.

Charles GATES (Ph.D., Classical Archaeology, University of Pennsylvania, 1979). Aegean Bronze Age art, Greek archaeology, Byzantine art and archaeology, Art history - method and theory.

Jacques MORIN (Ph.D., Classics, McGill University, 1991). Greek and Roman art and archaeology, Black Sea archaeology, Aegean prehistory, Archaeological method and theory.

İlknur ÖZGEN (Ph.D., Classical and Near Eastern Archaeology, Bryn Mawr College, 1982). Anatolian art and archaeology, Greek art and archaeology, Near Eastern archaeology, Aegean archaeology.

Thomas ZIMMERMANN (Ph.D., Archaeology, Regensburg University, 2005). European prehistory, Anatolian prehistory, Early metallurgy.

 

 

FACULTY CONTACT INFO 

NAME AND SURNAME PHONE NUMBER

+90-312-290-xxxx EMAIL ADDRESS

ending with @bilkent.edu.tr

Marie-Henriette GATES  1725  mgates 

Asuman Coşkun ABUAGLA     asumanc 

Julian BENNETT  2447  bennett 

Ben CLAASZ COOCKSON  2520  coockson 

Yaşar ERSOY  1854  eyasar 

Charles GATES  2042  gates 

Jacques MORIN  1806  morin 

İlknur ÖZGEN  1562  iozgen 

Thomas ZIMMERMANN  2477  zimmer 

UNDERGRADUATE PROGRAM

The aim of the undergraduate program in the Department of Archaeology and History of Art is to provide a thorough and comprehensive understanding of archaeology, ancient history, and art. The curriculum includes practical as well as academic work. There will be field trips to museums and sites in Turkey, and the students will have the opportunity to participate in departmental survey/excavations and expeditions sponsored by other institutions.

The first two years of the program embrace a wide range of essential introductory subjects to familiarize the student with the background material required for the more specialized subjects offered over the following two years. In the third and fourth years, besides the compulsory courses, the student has the opportunity to choose elective topics in his or her field of particular interest. One of the options in the fourth year is supervised study on a topic of the student`s own choice, at the end of which the student will produce a short dissertation. This particular elective will be offered to students who would like to continue with graduate studies in the field of archaeology or related subjects. For two academic years every student is required to take an ancient language (Greek or Latin). A basic knowledge of ancient Greek or Latin would in particular be invaluable for those students who decide to specialize in Greek or Roman art and archaeology, or ancient history.

At the end of the program the student will emerge with a good knowledge and comprehension of Near Eastern, Mediterranean, and European art and archaeology from Prehistoric period onwards. Emphasis will of course be placed on Anatolian civilizations since the environment around Bilkent provides an ideal opportunity for first-hand familiarity with the ancient sites and monuments of this country.

 

CURRICULUM (FALL SEMESTER, 2005-2006):

1ST YEAR

111. Introduction to Archaeology (M.-H. Gates)

117. Ways of Seeing: Approaches to Art & Architectural History (C. Gates)

123. Ancient Near Eastern and Egyptian Civilizations (Zimmermann)

125. Archaeological Illustration (Coockson)

CURRICULUM (SPRING SEMESTER, 2005-2006):

1ST YEAR

118. Survey of European Art and Architecture (C. Gates)

120. Human Evolution and World Prehistory (Morin)

124. Societies and Cultures of the Classical World (Zimmermann)

126. Archaeological Planning (Coockson)

2ND YEAR

219. Anatolian Archaeology, I: Neolithic-Bronze Age (Özgen)

221. Egyptian Art & Archaeology (M.-H. Gates)

223. Early Greek Art and Archaeology (Morin)

225. Cultural Anthropology
(Not offered in 2005-2006)

231. Ancient Greek I (Morin)

239. Latin I (Umunç)

2ND YEAR

208. Roman Art and Archaeology (Yıldırm)

220. Anatolian Archaeology, II: Bronze Iron Ages (Özgen)

222. Mesopotamian Archaeology (M.-H. Gates)

224. Classical Greek and Hellenistic Art and Archaeology (C. Gates)

232. Ancient Greek II (Morin)

240. Latin II (Abuagla)

3RD YEAR

303. Greek Sculpture (Ersoy)

315. Greek Architecture (Morin)

317. The Archaeology of Troy (Zimmermann)

325. Hittite Archaeology (Özgen)

333. Ancient Greek III (Morin)
(Not offered in 2005-2006)

343. Latin III (Umunç)

366. Buried Cities of Campania (Bennett)

379. Byzantine Art & Archaeology (C. Gates)

3RD YEAR

316. Roman Architecture (Bennett)

322. Orientalizing Period (Ersoy)

328. Aegean Bronze Age (C. Gates)

340. Archaeology of Ionia (Ersoy)

344. Latin IV (Abuagla)

366. Buried Cities of Campania (Bennett)

4TH YEAR

407. Hellenistic and Early Roman Anatolia (Ersoy)

409. Museum Practices and the Preservation of Cultural Heritage (Coockson)

413. Archaeological Photography (Coockson)

420. Readings in Prehistory (=European Prehistory I) (Zimmermann)

460. Readings in Roman Art & Archaeology (Bennett)

492.01 Readings in Greek & Latin Texts (Latin) (M.-H. Gates)

492.02 Readings in Greek & Latin Texts (Greek) (Morin)

4TH YEAR

406. Science in Archaeology (Zimmermann)

436. Archaeological Method and Theory (Bennett)

440. Readings in Anatolian Art and Archaeology (Ersoy)
Topic: The Greeks and the East (Anatolia, Cyprus, Levant, Egypt)

439. Neolithic and Chalcolithic Anatolia (Zimmermann)

494. Readings in Greek and Latin Texts II (Greek) (Morin)

Programın Amacı ve Kapsadığı Alanlar

    Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nün amacı, öğrencinin eskiçağ sanatı ve tarihi hakkında derinlemesine ve kapsamlı bilgi edinmesini sağlamak ve bu konuda uzmanlaşmasına yardımcı olmaktır. Esas anlamda Anadolu tarihi ve arkeolojisi üzerinde odaklanılsa da bunun yanısıra Anadolu'ya komşu olan, Orta ve Doğu Akdeniz, Mısır, Yakın Doğu gibi bölgelerin kültürleri de bu dört yıllık eğitim dahilinde irdelenmektedir. Tarihsel sınırlar ise prehistorik çağlardan başlayıp Orta Çağlar'a (Bizans ve İslam Sanatı gibi) kadar uzanmaktadır.

 

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Eğitim Süreci ve Dersler

    Bilkent Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi programında lisans eğitimi toplam dört yıllıktır. Programdaki temel dersler büyük çapta yukarıda belirtilen temel konular ile örtüşürler. Arkeolojinin başka bilim dalları ile kurduğu ilişkileri ve bunlardan sağladığı katkıları göz önüne aldığımızda eğitimin boyutu da alışıldık normların dışına çıkmaktadır. Eğitim süresince alışıldık ve beklenilen arkeoloji ve sanat tarihi ağırlıklı temel derslerin yanısıra tarih, coğrafya, kültürel ve fiziki antropoloji konularında da dersler sunulmaktadır. Ayrıca temel bilimlerin de arkeolojiye sağladığı yeni açılımları göz önünde bulundurarak 'Fen Bilimleri ve Arkeoloji', 'Konservasyon İlkeleri' gibi derslerin eğitim kapsamına alınması gereğine inanılmıştır. Özellikle kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin ya da yapıların çizimlerinin nasıl gerçekleştiğini bilmek ve öğrenmek amacıyla 'Arkeolojide Çizim' adında hem kuramsal hem de uygulamalı bir ders de programda yer almaktadır. Bu derste öğrenciler, obje ve plan çizimi ve yüzey araştırması tekniklerini ve bunların sağladığı katkıları değerlendirmekte, öğrenmekte ve pratik olarak da uygulamaktadırlar. Ayrıca 'Müze Eğitimi' ve 'Kültürel Varlıkların Korunması' gibi dersler ile öğrencilerimiz, Türkiye'nin sahip olduğu zengin mirası ne şekilde gelecek nesillere aktarma, bu konularda nasıl projeler gerçekleştirme zorunda olduğumuzu irdeleme fırsatı bulmakta; bu konuda başka ülkelerde yürütülen uygulamaları inceleyip aslında ülkemizde büyük çapta gözardı edilen bu alanda birikim sahibi olma şansını yakalamaktadırlar.

 

 

 

Niçin Böyle Bir Eğitim Tarzı?

    Günümüzdeki kabul gören tanımıyla artık arkeoloji ve sanat tarihi, çok disiplinli bir beşeri bilim dalıdır. Tek başına eski kültürleri bir boşluk içinde tanımlayıp değerlendirmek, ona yeni anlamlar biçmek artık mümkün değildir. Bir konu üzerinde çok derinlemesine durarak uzmanlaşmak yerine resmin bütününü görmeye olanak tanıyan daha genel perspektife sahip olunması, Bilkent Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi programının asıl hedeflerinden bir isidir. Doğrusunu söylemek gerekirse bu anlayış tarzı ve bakış açısıyla kurumumuzdaki arkeoloji ve sanat tarihi eğitimi, Türkiye'de var olan bu tür yüksek öğretim programlarının hiç birisine benzemez. Aslında bilinçli bir seçim olan bu anlayışla öğrencilerimizin sonuçta eğitimleri boyunca kazanacakları donanımların tek bir alan ile sınırlı olmamasını özellikle hedefliyoruz. Böyle bir sağlam temele sahip olmanın ardından herhangi bir dönem ya da konu üzerinde istenilen uzmanlık alanının seçilmesi bizce daha yararlıdır. Anadolu'nun sahip olduğu kültür ve tarih hazinesinin zenginliği düşünüldüğünde bu şekilde çok boyutlu ve farklı dönemleri içeren bir çerçeveyi baştan belirlemenin pratik anlamda da avantajları mevcuttur. Sonuçta öğrenci, doğru seçilmiş ve öğretilmiş ana konuların ve bunlardan kazanılan temel bilginin üzerine uzmanlaştığında ufkunu geniş tutabilmekte, farklı dönemlerin ve bunlar üzerine yapılan kuramsal analizleri değerlendirme ve onlardan kendi konusunda yararlanma olanağı bulabilmektedir.

Niçin İngilizce Eğitim?

    Bilkent Üniversitesi'nin tüm fakültelerinde olduğu gibi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde de eğitim dili İngilizce'dir. Bölümümüzün Türkiye çapında İngilizce eğitim veren yegane kurum olduğunu özellikle belirtmek isteriz. Bu seçimde rol oynayan esas etkenler şu şekilde sıralanabilir. Öncelikle öğrencinin bir yabancı dili iyi bir şekilde okuyup anlaması ve kendisini yazılı ve sözlü olarak da en iyi bir şekilde ifade edebilmesi, bugün profesyonel yaşamda kaçınılmaz bir zorunluluktur. Buna ilaveten İngilizce eğitim, öğrencilerin farklı yöntemler ve bakış açılarıyla uzmanlıklarını kanıtlamış, dünyanın çeşitli üniversitelerinden gelen öğretim üyelerinin katkıları ile yetişmelerini mümkün kılmakta ve eğitimlerinin bu aşamalarında ülkelerini terk etmeden 'uluslararası bir ortam'da bulunmalarına fırsat tanımaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz, hem eğitimleri boyunca hem de onun ardından gerek Türkiye'de ve gerekse yurt dışında aktif olarak araştırmalar yapan ekipler ile yakın temaslar kurarak kendilerini geliştirme olanağı da bulmaktadırlar.

 

Ölü Diller ve Gereği

    Arkeoloji ve Sanat Tarihi bilim dalında, eski kültürlerin yaşayışını, değişimini, ve dünyasını anlayabilmek için bunların yarattıkları yazılı belgelerin de okunabilmesi şarttır. Bunu sağlamak için de iki yıllık ölü diller üzerine dil ve yazım kurallarını, eldeki metinler ile irdeleyen dersler mevcuttur. Öğrenci, kendi ilgi alanı çerçevesinde Eski Yunanca, Latince veya Akkadca dillerinden herhangi birisini seçerek bu eksiğini kapatma olanağı bulabilmektedir.

Uygulama ve Staj

    Arkeoloji ve Sanat Tarihi eğitiminde kuramsal derslerin yanısıra öğrencilerin öğrendiklerini uygulama ve pratik kazanmalarını sağlamak yönünde de çok farklı olanaklar mevcuttur. Bu amaçla, ülkemizdeki müze ve ören yerlerine düzenli olarak tematik geziler yapılmakta ve gerektiğinde de öğrencilerin ülkemizde, başka eğitim kurumlarınca yürütülen arkeolojik kazı ve araştırmalarına katılmaları teşvik edilmektedir. Bilkent Üniversitesi'nin ve diğer kuruluşların maddi destekleri ile, bölümümüz öğretim elemanları tarafından eğitimin tatile girdiği süreç olan yaz aylarında Anadolu'nun çeşitli yörelerinde kazı ve araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Bunlar arasında Doç.Dr. İlknur Özgen tarafından yürütülen Antalya yakınlarındaki Hacımusalar/Elmalı, Doç.Dr. Marie-Henriette Gates başkanlığında sürdürülen Hatay yakınlarındaki Kinet Höyük, Dr. Norbert Karg'ın idaresindeki Batman yakınlarındaki Gridimse ve son olarak da Dr. Yaşar Ersoy'un da katıldığı İzmir, Urla'daki Klazomenai kazıları vardır. Söz konusu kazılara, Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin aktif olarak katılmaları, staj yapmaları, eğitimleri boyunca kazandıkları teorik bilgileri uygulamaları sağlanmaktır.

 

Arkeolog Olmak Nedir ve Bir Arkeologun Yaşam Biçimi Nasıldır?

    Şüphesiz bir arkeologtan beklenilen yalnızca eski günlerden günümüze kalan eserlerin ne olduğunu, hangi tarihte yapıldıklarını bilmekle sınırlı değildir. Aynı zamanda geçmişin dünyasını sağlıklı olarak anlama ve geniş bir perspektif ile bakmak da gerekir. Herhangi bir problemi ya da bulmacayı çözermişçesine heyecan ve istek duyan, anlama, bilme, öğrenme arzusu taşıyan herkes arkeolog olabilir. Doğayı ve açık havayı sevmek, kent yaşamının stresinden ve keşmekeşinden uzakta kırsal kesimde bulunma arzusu hissetmek itici etkenler arasındadır. Bütün bunlara ilaveten tarihe meraklı gözler ile bakan, sanata değer veren, müzeleri ya da ören yerlerini ziyaret etmeyi seven, herhangi bir anıtı incelerken, ne, neden, niçin ve nasıl sorularını soran, ilgi ve merak sahibi herkes iyi bir arkeolog olmak konusunda gerekli temel donanımlara sahiptir. Bundan sonrası iyi danışmanların yol gösterici liği ve yardımları, kişinin de öğrenme çabası ile inanın gelecektir.

Burs Olanakları

    Bilkent Üniversitesi Senatosu ve Yönetiminin kararları ile her sene belli sayıda öğrenci Arkeoloji ve Sanat Tarihi Programı'na tam burslu olarak kabul edilir. Bu bursu alabilmek için Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavı'ndan o yıl için belirlenen toplam puanın üzerinde bir puana sahip olmak gerekir. Burslu olarak kabul edilen öğrenciler tüm lisans eğitimleri boyunca herhangi bir ücret ödemezler. Bu bursa şüphesiz eğer gerek ihtiyaç varsa, İngilizce hazırlık eğitimi de dahildir. Bunun yanısıra burslu olarak üniversiteye kabul edilmeyip de sonrasında üstün başarı gösteren öğrenciler de bu eğitim masraflarını karşıyalayan böyle bir burstan yararlanabilirler. Yıl içi ders ortalaması 3.5 üzerinde olan herkes yıl içi eğitim ücretini kapsayan bu burs ile bir sonraki öğretim yılında otomatik olarak ödüllendirilir. Ancak bursun devam etmesi yıllık 3.5 not ortalamasının altına düşmeme koşuluna bağlıdır.

Bilkent'ten Mezun Olmanın Ardından Gelen Yaşam

    Baştan kabul etmek gerekir ki Arkeoloji ve Sanat tarihi programından mezun olan herkesin dünyanın hiçbir yerinde profesyonel arkeolog olması beklenmez. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Lisans programından mezun olunması ardından karşımıza çıkan iş olanakları şu şekilde özetlenebilir. Öncelikle en başta gelen iş sektörü, üniversiteler bünyesindeki Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümlerindeki araştırma ve eğitim kadrolarıdır. İlan verildiğinde buralara başvurularak akademisyen olarak profesyonel kariyer yapabilmek mümkündür. Bilkent Üniversitesi'nin öğrencilerine kazandırdığı beceriler sadece kendi mesleki alanlarında değil, farklı sektörlerde de rahatlıkla yarışma, birikimlerini uygulama olanağı tanımaktadır. Türkiye'nin sahip olduğu kültürel ve tarihsel miras hakkında bilgi ve birikim sahibi olmak, hangi alanda çalışılırsa çalışılsın, kişilerin yaşamını zenginleştiren, ona daha derin anlamlar katan noktalar arasındadır. Eğer, mezun olan kişi, bu saydığımız ideal donanımlara sahip ise dünyanın neresinde olursa olsun, profesyonel kariyerini sürdürebilir. Bir çok mezunlarımız bu vesile ile Amerika, Almanya, Hollanda, İngiltere gibi çeşitli ülkelerde ve ülkemizdeki yüksek lisans ve doktoralarını sürdürmekte ve sonuçta Bilkent Üniversitesi'nden kazandıkları bilgi ve birikimler ile kurumlarını en iyi şekilde temsil etmektedirler. Bunun dışında, Kültür Bakanlığı bünyesindeki çeşitli yörelere dağılmış olan müzelerde de araştırmacı olarak çalışılabilir. Son yıllarda özel sektörde, basın ve iletişim bünyesinde de Bilkent Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun olan öğrencilerimiz rahatlıkla iş bulabilmektedirler. Halkla İlişkiler konusunda uzmanlaşan şirketler, arkeoloji ve sanat tarihi konusundaki eksiklerini bu alanda istihdamlar yaparak çözümlemektedirler. Ayrıca, derinlemesine bilgi sahibi olan mezunlarımızın turizm sektöründe de iş bulabilmeleri mümkündür. Unutmayın ki her yerde olduğu gibi Türkiye'de de bir çok meslek alanında istihdam olanağı gittikçe zorlaşmaktadır. Dolayısıyla artık istenilen sadece bir mühendis, doktor ya da arkeolog diploması değil, aksine bu dalların mezunları arasında kişinin taşıdığı donanımlar ile farklı konumda bulunması ve sonuçta 'iyi bir mühendis' 'iyi bir doktor' ve 'iyi bir arkeolog' olmasıdır. Bilkent Üniversitesi'nde de yetenekli ve istekli gençlerimizin bulabileceği, kendilerini mutlu edecek, haz verecek çok yön mevcuttur.

 
        mesaj kutusu  Konuk  Defteri     

arkeolojidunyasi@gmail.com

bana ulaşmak için yukardaki maili kullanın veya üzerine tıklayın